Türkiye Cumhuriyeti

Atina Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Anayasa Değişikliği Halkoylaması /tek Seçim Bölgesi Hakkında Yüksek Seçim Kurulunun Kararı Hakkında Duyuru , 15.02.2017

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı kararda,  Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek  Anayasa Değişikliği Halkoylamasında "298  sayılı Kanunun 94/C maddesinde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin, yurtdışı temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilecekleri belirtilmiş olup, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmadığından, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda da oy kullanabileceklerine yönünde karar verilmiştir.

Karar metni için tıklayınız.

İlgili Dosyalar :

- YSK 27 SAYILI KARAR.doc