Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın Türk-Yunan İş Forumunda Yaptığı Konuşmanın Türkçe Çevirisi

Antonis Samaras 04.03.2013
Bugün gerçekleştirilen Türk-Yunan İşadamları Konferansının çalışmalarını büyük bir sevinçle selamlıyorum.

Önemli kurumların ve piyasada faaliyet gösteren şahısların bugün oluşturduğu kalabalık, hem Yunan hem de Türk girişimcilerin ticari ilişkilerimize yoğun ilgisine işaret etmektedir. İki ülke arasında bu işbirliğinin güçlendirilmesi çok önemli ortak bir hedeftir. Çünkü iki komşu ülke arasındaki yatırım ilişkileri her iki ekonominin de daha çok gelişmesi yönünde belirleyicidir.

Yunanistan'ın ekonomideki durgunluğu aşarak istikrara kavuşacağına inanıyorum. Kendi krizini aşmış olan Türkiye, kalkınma ekseninde yol alıyor. Dolayısıyla, ikili ticari ilişkilerin gelişmesi yönünde daha fazla işbirliği için elverişli bir zamanda bunuluyoruz. Her iki ülkede yeni iş imkânlarının oluşturulması için çaba sarf edeceğiz.

Bu dönemde Yunanistan'daki iş ortamının istikrarlı, hızlı ve sonuç getirici şekilde iyileştiğini söyleyebilirim. Yunan ekonomisinin tüm alanlarında kararlılıkla reformlar gerçekleştirmekteyiz. Bu çaba ve irademiz artık uluslararası alanda tanınıyor. Aynı şekilde dostumuz Türkiye de modernleşiyor. Yunanistan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarını sabit bir şekilde desteklemektedir.

Elimizde bulunan veriler olumlu yöndedir. Türkiye 2012 yılında Yunanistan ithalat yaptığı ülkeler arasında 10uncu sırada yer alırken, Yunanistan'ın ihracatta bulunduğu ülkeler sıralamasında 6ıncı yere sahip olmuştur. Bu alanda göze çarpan ürünler, inşaat malzemeleri, yüksek teknolojik ürünler ve bilgisayar teknolojileri, odun, makine teçhizatı, plastik, tabii gıda, özellikle de yüksek kalite standardına sahip ambalajlı ürünler olmuştur.

Ayrıca, son altı yıl içinde Türkiye'deki Yunan yatırımlarında kayda değer bir artış gözlemlenmektedir. İkili yatırımlara ve çifte vergilendirilmenin engellenmesine yönelik anlaşmalar girişim alanındaki işbirliğinde sabit bir temel oluşturmaktadır.

Komşu olmamız maliyeti düşük taşımacılığa, aynı zamanda girişimciler arasında şahsi ilişkilerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Aynı şekilde, Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yakın olması, ticarete olduğu kadar yatırım nitelikli ortak girişimlere de işbirliği imkanı tanımaktadır.

Bu veriler temelinde oldukça umutlu beklentiler içindeyiz. Yunan şirketlerinin, bir çok alanda uzmanlaşmış teknik bilgiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu teknik bilginin transferi kayda değer bir beklentiye yol açmaktadır. İki ülkenin girişimcileri muhtemelen bu şekilde üçüncü ülke pazarlarına birlikte girebileceklerdir.

Balkanlarda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelerde ve Orta Asya ülkelerinde ortak girişimlerinin üstlenilmesi, hem ikili hem de uluslararası düzeyde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilip sürdürülmesini sağlayacaktır.

İkili yatırımlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi de gelecek vaat etmektedir. Özellikle, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde çeşitli ortaklıklar bu açıdan önem arz etmektedir.

Öte yandan, ticaret ve yatırımlar dışında Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri, denizcilik, özellikle Avrupa güzergahı olan İstanbul-Selanik hava ve kara taşımacılığı gibi diğer işbirliği alanlarında geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Turizmde alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren kurumların ve işletmelerinin yanı sıra toplumuzun da bir talebidir. Son yıllarda Yunanistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısında bir artış söz konusudur. Ancak buna paralel olarak, Türkiye'den Yunanistan'a gelen turist akının artığını görüyoruz ve daha da artmasını bekliyoruz. Üstelik bundan dolayı belirli Türk limanlarından Yunan adalarına giriş anında vize alma işlemlerini kolaylaştırmak adına Avrupa Birliği ve Schengen ülkeleriyle işbirliği içinde yasal düzenlemeler gerçekleştiriyoruz.

Bu çerçevede, büyük şirketler ve Yunanistan ve Türkiye'nin belkemiğini oluşturan küçük ve orta boy işletmeler büyük kazançlar sağlayabilirler. Özel sektördeki şirketlerin işbirliği imkanları sunma yönünde yoğun faaliyet gösterecekleri kesindir. Konferanslar, toplantılar vb etkinlikler bu yönde katkı sağlayacak ve bugünkü buluşmanın daha iyi devam etmesine yol açacaktır.

Bayanlar ve Baylar,
Türk-Yunan işbirliğinin geleceği olumludur. Ülkeler arasındaki ilişkilerin sadece sabit bir siyasi çerçevede güçlendiği kesinlikle doğrudur. Bizim tarafımızca, Yunanistan'ın değişmez arzusu Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesidir. Türk Hükümetinin de belirttiği üzere, sorunların barış ve dostluk içerisinde çözümlenmesini arzulanmaktadır. Buna rağmen ilişkilerimizin esaslı bir şekilde ilerlemesi için, Uluslararası Hukuk'a ve uluslararası anlaşmalara saygı çerçevesinde biçimlenmesi gerekmektedir.

Ancak her halükarda, girişim ilişkileri, iki halk ve hükümetlerimiz arasında geniş işbirliği köprüleri oluşturmaktadır.

Bugünkü girişimimiz, her iki ülkenin sadece kazançlı çıkacağı karşılıklı kâr getiren işbirliğine katkıda bulunmaktadır.

Bu güzel konferansı düzenleyen organizatörleri tebrik etmek istiyorum.

İş Forumuna katılan işadamlarımıza başarılar diliyorum. Bu fırsattan istifade, sıcak misafirperverlikleri ve bugün iki tarafın gerçekleştirdiği verimli görüşmeler için Türkiye Başbakanı ve Hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 18:00

1/1/2021 New Year's Day
1/6/2021 Epiphany
3/15/2021 Ash Monday (movable feast)
3/25/2021 National Independence Day
4/30/2021 Good Friday
5/1/2021 Labour Day
5/1/2021 Holy Saturday
5/2/2021 Easter Sunday
5/3/2021 Easter Monday
6/21/2021 Whit Monday
8/15/2021 The Assumption of Virgin Mary
10/28/2021 National Day WWII
12/25/2021 12/26/2021 Christmas
12/26/2021 Boxing Day