Yunanistan'ın Yeni Koronavirüsle Mücadele Sürecinde Sürdürdüğü Normalleşme Çalışmaları

Atina Büyükelçiliği 15.06.2020

Değerli Vatandaşlarımız,

1. Yeni koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tedbirlerinin aşamalı bir şekilde kaldırılmakta olduğu Yunanistan’da, ülke içi düzenlemeler açısından bir normalleşme sürecinden geçilmektedir. Bununla birlikte, uluslararası seyahat düzenlemeleri açısından vatandaşlarımızıözellikle ilgilendirebilecek bazı temel kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği Yunan makamlarınca yapılan son açıklamalardan anlaşılmaktadır:

i) Ülkemizle Yunanistan arasında hava, kara ve deniz yollarından yolcu taşımacılığı/geçişi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kapalı kalmaya devam edecektir. Bunun istisnaları, Yunan makamlarınca;

a) Yunan vatandaşları, AB üyesi ülkelerde ikamet izni bulunan kişiler ve ana ikametgahları veya mutat ikametgahları Yunanistan'da olan kişiler,

b) (a) bendinde belirtilen koşulları taşımayan kamyon şoförleri için de geçerli olmak üzere, mal taşıyan kamyonların geçişleri,

c) Gemi ile mal taşınması,

d) Uygun evrakların ibraz edilmesi suretiyle sadece kaçınılmaz iş seyahati nedeniyle şahısların, kara sınırları aracılığıyla Yunanistan’a girişleri olarak, tespit edilmiştir.

ii) Yunanistan, Bulgaristan’la kara sınırlarınıbugün itibarıyla açmıştır. Buna karşın, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’yla kara sınırları, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kapalı kalacaktır.

iii) Yunanistan, İtalya’yla deniz bağlantılarının askıya alınması yönündeki tedbirin uygulanmasını da 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatmıştır.

iv) Yunanistan’ın, AB ve Schengen ülkeleri vatandaşları dışındaki şahısların ülkeye girişlerine izin verilmemesi yönündeki uygulamasının, 30 Haziran 2020 tarihine kadar yürürlükte kalması öngörülmektedir. Bu uygulamanın istisnaları arasında, a) AB ve Schengen ülkelerinde ikamet sahibi olan üçüncü ülke vatandaşları, b) mal taşımacılığı yapan tır şoförleri ile beraberlerindeki yardımcıları, c) transit geçiş yapan kişiler bulunmaktadır.

v) Yukarıda (i) ve (iv) maddelerinde kayıtlı istisnaların fiilen nasıl uygulandığına dair birbirinden farklı ve çelişen örneklerle karşılaşılabilmektedir. Dolayısıyla, istisna kapsamına girdiğini düşünen vatandaşlarımızın, bulundukları ülkedeki Yunan makamlarından ön onay/yönlendirme almadan Yunanistan’ı kapsayan seyahat planları yapmamalarında yarar görülmektedir.

vi) Mayıs ayı ortasından itibaren kısıtlı sayıda uluslararası uçuş kabul eden Atina Eleftheros Venizelos Havalimanı ile Selanik Uluslararası Havalimanı, 15 Haziran itibarıyla uluslararası tarifeli uçuşları kabul etmeye başlamışlardır. 15 ila 30 Haziran tarihleri arasındaki dönemde, uçuşun, AB’nin riskli kabul ettiği havalimanlarından (https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports#group-easa-downloads) gerçekleşmiş olması halinde tüm yolcuların teste tabi tutulmaları ve testin sonucu alınıncaya kadar Atina veya Selanik’teki arzu ettikleri bir mahalde kalmaları, test sonucunun pozitif çıkması halinde ise Yunan makamlarınca belirlenecek bir mahalde 14 günlük karantinaya tabi tutulmaları öngörülmektedir. 15 ila 30 Haziran tarihleri arasında AB’nin riskli kabul ettiği havalimanları haricindeki bir noktadan gerçekleşecek uçuşlarda ise, yolcuların örnekleme temelinde teste tabi tutulması ve test yapılan yolculara da yukarıda bahsekonu düzenlemelerin uygulanması öngörülmektedir.

2. Mevcut koşullar altında, ülkemiz ile Yunanistan arasındaki ulaşım sınırlamaları kaldırılana kadar, mağduriyet yaşanmaması adına, Türkiye ile Yunanistan arasında seyahat veya Yunanistan üzerinden transit geçişle ülkemize intikal planlamalarının bir süreliğine ertelenmesinde veya Yunanistan haricindeki güzergahların değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Avrupa’da bulunan vatandaşlarımızın olası seyahat düzenlemelerinde bu hususu gözönünde bulundurması da büyük önem taşımaktadır.

3. Yunanistan’da müzelerin belirli sosyal mesafe tedbirleri dahilinde, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle açılmış olduğu gözönünde bulundurularak, Selanik’teki Atatürk Evi de ziyarete açılmaktadır.

Atatürk Evi’nin hangi saatlerde ziyarete açık olacağı ve ziyaretler kapsamında uygulanması gerekecek hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerine ilişkin olarak Selanik Başkonsolosluğumuzca ayrıca yapılacak olan duyurunun takip edilmesinde fayda görülmektedir.

4.Ülkedeki normalleşme sürecine paralel olarak, Yunanistan’daki dört Başkonsolosluğumuz, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normal mesai düzenine dönüş yapmıştır. Her hal ve karda, salgının halen tamamen ortadan kaldırılamadığı mevcut koşullarda, vatandaşlarımızın Başkonsolosluklarımızı ziyaretleri sırasında, Yunan makamlarının telkin ettikleri kişisel koruyucu tedbirleri almayı ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyi sürdürmeleri önem taşımaya devam etmektedir. Bu çerçevede, yerel sağlık tedbirlerine paralel şekilde;

- vatandaşlarımızın ziyaretlerinde beraberlerinde refakatçi bulundurmamaları,

- kronik hastalığı olan ve/veya ileri yaştaki müracaat sahipleri ile kendisini rahatsız hisseden veya hastalık belirtisi gösterenler ile rahatsızlık belirtisi gösterenlerle aynı evde yaşayanların, Başkonsolosluklarımızı ziyaretlerini mümkün olduğu ölçüde ertelemeleri ve işlemlerinin ne şekilde gerçekleştirilebileceğine dair ilgili Başkonsolosluğumuz ile önceden temasa geçerek, görevlilerimizin yönlendirmelerine riayet etmeleri beklenmekte;

- ayrıca konsolosluk binasının içinde işlemi bulunan vatandaşlarımızın (TCKK, pasaport başvurusu vs) maske takmaları gerekmektedir.


Büyükelçiliğimiz ile Başkonsolosluklarımıza 7/24 ulaşılabilecek telefon numaraları:

Atina Büyükelçiliği: 00 30 690 986 3466 /00 30 2107263000

Atina Pire Başkonsolosluğu:00 30 694 656 48 70

Gümülcine Başkonsolosluğu:00 30 694 277 93 33

Rodos Başkonsolosluğu:00 30 694 000 63 88

Selanik Başkonsolosluğu:00 30 697 026 05 65

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı / Konsolosluk Çağrı Merkezi:00 90 312 292 29 29

Gerektiği takdirde, Başkonsolosluklarımızla,e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden mesajla da iletişim kurulabilir.

Saygıyla duyurulur.

Related Documents

COVID-Duyuru-15 Haziran.docx

Monday - Friday

09:00 - 18:00

1/1/2020 New Year's Day
1/6/2020 Epiphany
3/2/2020 Ash Monday (movable feast)
3/25/2020 National Independence Day
4/17/2020 Good Friday
4/18/2020 Holy Saturday
4/19/2020 Easter Sunday
4/20/2020 Easter Monday
5/1/2020 Labour Day
6/8/2020 Whit Monday
8/15/2020 The Assumption of Virgin Mary
10/28/2020 National Day WWII
12/25/2020 12/26/2020 Christmas
12/26/2020 Boxing Day