Avrupa Birliği Ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Iv Projesi Hakkında Duyuru

Atina Büyükelçiliği 24.03.2015

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Katılım Öncesi Mali Yardım çerçevesinde finanse edilen "AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Projesi" yürütülmektedir. Projenin 2008-2009 yıllarında uygulanan ilk aşaması kapsamında "Kentler ve Belediyeler", "Meslek Kuruluşları", "Üniversiteler" ve "Diyalog için Gençlik Girişimleri" başlıkları altında geliştirilen 119 projeye 19,3 milyon Avro hibe desteği sağlanmıştır. 2010-2012 yılları arasında yürütülen ikinci aşamasında ise “Tarım-Balıkçılık”, “Kültür-Sanat” ve “Mikro Hibe” bileşenlerinde 97 projeye 5,3 milyon Avro finansman sağlanmıştır.2014 yılında uygulama dönemi başlayan projenin üçüncü aşaması ise “Siyasi Kriterler” ve “Medya” hibe programları ile “Medya Diyalog Seminerleri” bileşenlerinden oluşmaktadır. Siyasi Kriterler ve Medya hibe programları kapsamında Türkiye ve AB sivil toplum ve medya kuruluşları tarafından birlikte geliştirilen 55 projeye yaklaşık 7 milyon Avro hibe desteği sağlanmaktadır. Söz konusu hibe projelerinin uygulama dönemi 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla başlamıştır.

Projenin bir sonraki aşaması olan “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Projesi” kapsamında ise dokuz farklı müktesebat başlığı ve politika alanında hibe programları uygulanacak olup hibe programlarına ilişkin teklif çağrıları 24 Şubat - 4 Mart 2015 tarihleri arasında yayımlanmıştır. “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Projesi” ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye’den sivil toplum kuruluşları ve AB üye ülkelerindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.Toplam bütçesi yaklaşık 11 milyon Avro olan hibe programları kapsamında yaklaşık 75 projeye hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başına sağlanacak hibe desteği en az 50 bin en fazla 150 bin Avro’dur. Hibe programlarına Türkiye’de faaliyet gösteren ve uygunluk kriterlerini karşılayan kuruluşlar başvurabileceği gibi, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren uygun başvuru sahipleri de başvuru yapabilecektir. Bununla birlikte, programın yapısı gereği Türkiye’den başvuru yapacak kuruluşların AB üye ülkelerinden en az bir kuruluş ile ve benzer şekilde AB üye ülkelerinden başvuru yapacak kuruluşların da Türkiye’den en az bir kuruluş ile ortaklık kurarak başvuru yapması gerekmektedir.

Söz konusu proje kapsamında teklif çağrısı yayımlanan olan hibe programları hakkında ayrıntılı bilgi ve uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar ile ilgili tablo içintıklayınız.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

1.1.2020 Yılbaşı
6.1.2020 HZ. İsa'nın Vaftizi Yortusu(Dini Gün)
2.3.2020 Temiz Pazartesi(Dini Gün)
25.3.2020 Ulusal Bağımsızlık Günü(Milli Gün)
17.4.2020 Büyük Cuma(Dini Gün)
18.4.2020 Paskalya'nın İkinci Günü
19.4.2020 Paskalya
20.4.2020 Easter Monday
1.5.2020 İşçi Bayramı
8.6.2020 Paskalyanın 50. Günü
15.8.2020 Meryem Ana Günü(Dini Gün)
28.10.2020 II. Dünya Savaşı Ulusal Yıldönümü
25.12.2020 26.12.2020 NOEL
26.12.2020 Noel ertesi