Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Basın Duyurusu

Atina Büyükelçiliği 23.05.2014

Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışı, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27’nci maddesi gereğince 2015 yılında, Devlet Ödülü niteliğindeki Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verilecektir.


Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği’ne ve Ödül Kurulu’nun belirlediği esaslara göre, 19 Mayıs - 29 Ekim 2014 tarihleri arasında aday gösterebilecektir.Aday Gösterecek Gerçek ve Tüzel Kişiler


Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Türkiye’deki Yabancı Misyon Şefleri, Türkiye’deki Üniversitelerin Senatoları, Ödül Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ile daha önce Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü almış kurumlar ve kişiler ödül için aday gösterebilecektir.Esaslar

Aday gösterecek gerçek ve tüzel kişiler; aday gösterilen kişinin/kurumun eserleri, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında bir rapor hazırlayarak gerekçelerini açıkça belirtmelidirler. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların tespiti aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır:


Adaylarda, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet etmiş olmak şartı aranacaktır.

Ödülün verilmesinde; ırk, dil, renk, cinsiyet, din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeyecektir.

Ödüle layık görülen kişinin/kurumun ismi, 23 Nisan 2015 tarihinde açıklanacak ve 19 Mayıs 2015 tarihinde (veya Cumhurbaşkanının uygun gördüğü bir tarihte) ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Ödül sahibine plaket, rozet, berat ve para ödülü verilecektir.

Ödül verilmesine esas olan eser, hizmet ve faaliyet birden çok kişinin ürünü ise her birine ayrı ayrı plaket, rozet ve berat verilecek; para ödülü aralarında eşit bir şekilde paylaştırılacaktır.


Başvuru


Aday gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun resmî Genel Ağ sayfası www.ayk.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri Aday Gösterme Başvuru Formu’nu doldurarak en geç 29 Ekim 2014 tarihine kadar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığına posta yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.


Ayrıntılı bilgi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından ve www.ayk.gov.tr Genel Ağ sayfasından alınabilir.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

+90 0312 284 46 80

+90 0312 286 08 27

aubo@ayk.gov.trhttp://www.byegm.gov.tr/turkce/duyuru/ataturk-uluslararasi-baris-odulu/59849

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 HZ. İsa'nın Vaftizi Yortusu(Dini Gün)
19.2.2018 Temiz Pazartesi(Dini Gün)
25.3.2018 Ulusal Bağımsızlık Günü(Milli Gün)
6.4.2018 Büyük Cuma(Dini Gün)
8.4.2018 Paskalya
9.4.2018 Paskalya'nın İkinci Günü
1.5.2018 İşçi Bayramı
28.5.2018 Paskalyanın 50. Günü
15.8.2018 Meryem Ana Günü(Dini Gün)
28.10.2018 II. Dünya Savaşı Ulusal Yıldönümü
25.12.2018 26.12.2018 NOEL